مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به نظافت، دانشگاه بیرجند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه بیرجند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۹۵۱۷
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
برگزاری : استان خراسان جنوبی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری مدیریتی و انجام حجمی امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه بیرجند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۷۵۸۲۱۹۷۰۰۷ درآمدهای اختصاصی دانشگاه بیرجند / سپرده شركت در مناقصه ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : از ۰۹۱۰/۱۳۹۳ لغایت ۱۳/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷/۱۰/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : دانشگاه بیرجند سازمان مرکزی دبیرخان مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۵۶۱۲۵۰۲۱۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان خراسان جنوبی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن