مناقصه نظارت کارگاهی وعالیه برپروژه های شهرکها ونواحی استان مرکزی شهرکهای صنعتی استان مرکزی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مرکزی

کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۹۵۸۶۳
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه نظارت کارگاهی وعالیه برپروژه های شهرکها ونواحی استان مرکزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۰-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۰-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۰-۲۴
آدرس خرید اسناد : اراك ،ابتدای بلوارفاطميه ،جنب استانداری كدپستی ۳۱۹۴-۵-۳۸۱۸۶ تلفن تماس: ۳۳۴۴۳۲۳۱-۰۸۶ وفاكس:۳۳۴۴۳۲۲۱
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۲-۲۹ ---- شركت شهرك های صنعتی استان مركزی در نظر داردخدمات نظارت براجرای پروژه های شهركهای صنعتی شامل:ابنيه،زيرسازی،جدولكاری ومحوطه سازی،آسفالت ،شبكه وتأسيسات آب وفاضلاب ،گاز،برق ،روشنايی ،مخابرات وتصفيه خانه فاضلاب و... رابراساس آيين نامه نحوه انتخاب وارجاع كار مشاوران(تصويب نامه شماره۱۹۳۵۴۲/ ت۴۲۹۸۶ ك مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۸۸ ) به مشاوران دارای صلاحيتراهسازی وتأسيسات آب وفاضلاب واگذار نمايد؛ لذا از كليه مشاوران دارای هردوصلاحيت( همزمان) فوق دعوت به عمل می آيد سوابق ورزومه كاری خودكه شامل: ۱-    تجربه وسابقه اجرايی ورتبه بندی ۲- ارزيابی كارفرمايان قبلی ۳- ساختارسازمانی مشاور ۴- خلاقيت وابتكارمشاوردرطرحها وپروژه های قبلی می باشد راجهت ارزيابی به آدرس:اراك ،ابتدای بلوارفاطميه ،جنب استانداری كدپستی ۳۱۹۴-۵-۳۸۱۸۶ (امورقراردادها)ارسال نماييد. روش انتخاب مشاوربراساس كيفيت وقيمت(QCBS) می باشد. لازم به ذكراست داشتن صلاحيت دررشته های ساختمان ،توزيع وانتقال نيرو،خطوط انتقال نفت وگاز ونقشه برداری وديگررشته های مرتبط درارزيابی مشاورموثرخواهدبود. آخرين مهلت ارسال اسناد ارزيابی تاريخ ۱۰/۱۰/۹۳ می باشد. تلفن تماس: ۳۳۴۴۳۲۳۱-۰۸۶ وفاكس:۳۳۴۴۳۲۲۱ ضمناً اطلاعات پروژه‌های اين فراخوان درسايت اينترنتی شركت به آدرس www.Miec.ir وپايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشورموجودمی باشد. به مدارک واسناد فاقدامضا,مخدوش ,غيرمستندومدارکی که بعد ازانقضامهلت قيدشده درآگهی واصل شوندترتيب اثرداده نخواهدشد,بديهی است ارائه مدارک هيچ گونه حقی رابرای متقاضيان جهت شرکت درمناقصه ايجادنخواهدکرد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن