سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آمل

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۹۳۲۷
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید مصالح سنگ رستیک ۴۰X۴۰ سانتی به مقدار ۱۱/۰۰۰ مترمربع با برآورد ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سیبا ۰۱۰۶۹۵۶۶۵۱۰۰۶ به نام شهرداری آمل
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری آمل
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱-۴۴۲۲۹۰۰۷ تلفن ۰۱۱-۴۴۲۵۹۴۹۷ فکس
- ایمیل http://WWW.AMOL.IR وب سایت
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن