مناقصه کابلکشی مرکز شهید ملائیان بافق مخابرات استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان یزد

شماره آگهی ۴۲/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۹۳۰۵
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه کابلکشی مرکز شهید ملائیان بافق
شرایط : تضمین شرکت در مناقصه ۵۹ میلیون ریال و اسناد مناقصه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جام شماره ۱۶۴۴۴۴۴۴۷۲ بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه ۳۴۰۰۰۸۰۲۶۸۱۲۹ به نام شرکت مخابرات استان یزد / سپرده شركت در مناقصه ۹۰.۳۵۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی و یا واریز وجه نقد به حساب جام شماره ۱۶۴۴۴۴۴۴۷۲ بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه ۳۴۰۰۰۸۰۲۶۷۱۸۱ به نام شرکت مخابرات استان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۰-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۱۰/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای این شرکت واقع در میدان امام حسین ساختمان مرکز امام حسین
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.yazdtelecom.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن