مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب، مخازن بین راهی و آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل

شماره آگهی ۱۱۹۶۲/۸/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۰۹۳۳۲
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۰۹
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب، مخازن بین راهی و احداث ایستگاههای پمپاژ به همراه تجهیز آنها در شهرک صنعتی خصوصی گرمی با برآورد ۳۶,۸۷۸,۸۶۳,۳۰۵
شرایط : رشته آب
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۰۸۰۱۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه اردبیل بنام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۱۱۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۰-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : اردبیل شهرک اداری
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۴۵۳۳۷۴۶۰۱۳-۱۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن