سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قزوین

کد آریاتندر : ۸۹۰۶۱۴۱۴۷۲۸۵
انتشار : ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : اجرای پروژه گارد ریل گذاری محور نسیم شمال با برآورد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری مرکز ، قزوین
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۱-۲۲۲۷۰۰۱-۵ ۰۲۸۱۲۲۲۴۸۸۹
- http://shahrdariqazvin.com
توضیحات : نوبت اول
منابع : صبح اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه اجرای پروژه گارد ریل گذاری محور نسیم شمال شهرداری قزوین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )