مناقصه احداث فونداسیون خط 66 کیلوولت وحدتیه- برازجان 4 برق منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۱۱۸-۸۹
کد آریاتندر : ۸۹۰۶۱۴۱۴۷۳۹۱
انتشار : ۱۳۸۹/۰۶/۱۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه احداث فونداسیون خط ۶۶ کیلوولت وحدتیه- برازجان ۴
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ريال به حساب ۲۱۷۵۰۹۶۳۰۱۷۰۰۹ بانك ملي / سپرده شركت در مناقصه ۱۵ ميليون ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵/۰۶/۱۳۸۹
تاریخ ارسال مدارک : اسناد ارزيابي ۲۱/۰۶/۱۳۸۹ و تحويل پيشنهاد ۲۸/۰۶/۱۳۸۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ده صبح مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۸۹
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن ۰۷۱۱-۲۳۵۹۰۴۷ فکس
- ایمیل http://www.frec.co.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن