سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زاهدان

کد آریاتندر : ۸۹۰۶۱۵۱۴۷۳۵۵
انتشار : ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : امتیاز مرکز نگهداری و خرید و فروش دام به منظور انتقال دام های سرگردان سطح شهر به خارج از محدوده قانونی شهر و تمرکز آنها در نقطه ای معین به جهت امکان خرید و فروش بهتر و نظارت دقیق تروسط مراجع ذیربط با شرایطی که در اسناد فراخوان به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید برای مدت ده سال به بخش خصوصی واگذار نماید.
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰ ميليون ريال به حساب ۹۰۴۲۱ بانك ملي مركزي
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خدمات شهري شهرداري واقع در خيبابان اميرالمومنين پاركينگ طبقاتي سعدي
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۴۱-۳۲۱۵۱۰۴ -
- http://
توضیحات : تجديد نوبت دوم
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه امتیاز مرکز نگهداری و خرید و فروش دام به شهرداری زاهدان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )