مناقصه امور مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذا و مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه

شماره آگهی ۱۴۵۶۸/۴۴
کد آریاتندر : ۸۹۰۶۱۵۱۴۷۵۰۱
انتشار : ۱۳۸۹/۰۶/۱۵
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه امور مربوط به تهیه، طبخ و توزیع غذا و سایر موارد ذکر شده در برگ شرایط مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال به حساب سيبا ۲۱۷۸۴۹۰۰۲۰۰۰۵ نزد بانك ملي شعبه مدرس اروميه
تاریخ دریافت اسناد : ۰۶/۰۷/۱۳۸۹
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۶/۱۳۸۹
تاریخ بازگشایی پاکات : نه صبح مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۸۹
آدرس خرید اسناد : دبيرخانه مركزي آموزشي درماني امام خميني اروميه
آدرس ارسال مدارک :
۳۹۸۸۲۰۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.umsu.ac.ir وب سایت
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن