سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نظرآباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۱۶۳۲۹
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- خرید و نصب دیوار پیش ساخته با برآورد ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- خرید انواع آسفالت با برآورد ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- ساخت و نصب پل عابر پیاده با برآورد ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۴۵۳۴۰۲۱۰۰۰ به نام درآمد شهرداری نظرآباد / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق به مدت ۹۰ روز اعتبار و قابل تمدید و یا واریز فیش نقدی به حساب ۰۱۰۴۷۴۶۵۷۰۰۸ بانک ملی شعبه شهرداری نظرآباد
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۶-۴۵۳۵۲۹۱۲-۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : حمایت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن