سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۳۱/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۱۶۳۳۴
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۶
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی (خدمات، تنظیفات و پشتیبانی دفتری) شرکت پالایش گاز ایلام
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۷۴ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ پاکات الف و فرمهای ارزیابی کیفی و پاکات مالی ج
آدرس خرید اسناد : ایلام - بخش چوار
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱۲۹۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن