سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

شماره آگهی ۲۱/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۱۷۱۳۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۱۷
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۳۰۰۰۰ کیلوگرم قیرانامل پایه ذغالسنگی ۸۰۰ لیتر پرایمر سینتیک ، ۳۵۰۰۰ متر مربع نوار پوشش خارجی پایه ذغالسنگی (نواررویی پوشش و ۳۵۰۰۰ متر مربع نوار پوشش داخلی (نوار زیرین پوشش) از محل اعتبارات طرحهای عمرانی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به شماره حساب ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ سپهر صادرات بنام شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان / سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندرعباس: بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی - شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان - امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۶۳۳۳۵۰۵۸۲-۶-۷ تلفن ۰۷۶۳۳۳۳۲۴۳۳ فکس
- ایمیل http://www.abfa hormozgan.com وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن