مناقصه احداث ساختمان شعبه و مسکونی چادگان واقع در استان بانک رفاه کارگران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک رفاه کارگران

شماره آگهی ۵/۱۴/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۴۲۳۴
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث ساختمان شعبه و مسکونی چادگان واقع در استان اصفهان با زیربنای تقریبی ۶۵۹/۴۰ مترمربع زیربنا به صورت مترمربعی زیربنا
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال به حساب جاری ۵۰۰۰۰۱۴ به نام اداره امور مالی نزد شعبه پردیس بانک رفاه کارگران / سپرده شركت در مناقصه ۳۴۰ میلیون ریال واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی غیر از بانک رفاه کارگران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۰-۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۲/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران فلکه دوم صادقیه ابتدای بزرگراه اشرفی اصفهانی ک شهید شالی پ ۱۰ ط دوم اداره مهندسی ساختمان
آدرس ارسال مدارک : واحد امور مناقصات و قراردادها
۴۷۲۴۹۲۹۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن