سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مارون

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۴۳۰۹
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : ۱۳۶-۹۳ : cable ۱*۱۸۰ ۶ kv xlpe/ swa/pvc ---- power cable ---- ۱۳۶-۹۳ p/f nuovo plgnone --- ۱۳۷-۹۳ : p/f siemens lv control panel ---- ۱۳۷-۹۳ : lighting fitting flxtur ---- ۱۳۷-۹۳ : p/f m.v.switchgear --- ۱۳۷-۹۳ : cable plugs sudkabel ---- ۱۳۸-۹۳ : parts for zell weger ---- ۱۳۸-۹۳: mv switch board siemens ---- omron power distributad weidmuller ---- antifoulant (ec۳۱۹۷a ) nalco or other approved equivalent
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲ درصد مبلغ پیشنهادی برای هر ردیف به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://www.mpc.ir
منابع : دنیای اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه 136-93 : cable 1*180 6 kv xlpe/ swa/pvc ---- پتروشیمی مارون
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )