مناقصه اجرای عملیات توسعه و نگهداری جنگلکاری البرز غربی واقع پارکها و فضای سبز شهر تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پارکها و فضای سبز شهر تهران

شماره آگهی ۳۷/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۴۳۳۳
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات توسعه و نگهداری جنگلکاری البرز غربی واقع در محدوده منطقه ۲۲ با برآورد ۱۹,۴۴۵,۰۷۴,۸۶۵
شرایط : رتبه فضای سبز از سازمان پارکها و فضای سبز شهر تهران و همچنین دارابودن رتبه کشاورزی از معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۴۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۰۰۶۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز به حساب شماره ۱۰۰۳۰۷۴۴۳۸ نزد بانک شهر شعبه میدان آرژانتین به نام سازمان به مبلغ ۹۷۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن