سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۴۶۳۷
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : خرید رنگ دو جزیی برای خط کشی مسیر عابر پیاده به مقدار ۳۵.۰۰۰ کیلوگرم با برآورد ۴,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۲۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب ۷۰۰۷۸۵۴۰۰۲۱۲ بانک شهر به نام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۰۶/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۲/۱۱/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : شیراز خ انقلاب ابتدای خ هدایت طبقه چهارم پارکینگ هدایت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز واحد قراردادها و یا بلوار چمران ساختمان
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۳۰۶۲۰۷-۳۲۳۰۶۲۰۲ -
- http://www.shiraztraffic.ir
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید رنگ دو جزیی برای خط کشی مسیر عابر حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )