سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه فارس

شماره آگهی ۲۴۳-۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۴۶۱۴
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : واگذاری امور سوختگیری هواپیمایی شیراز
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۹۳ میلیون ریال واریز نقدی به حساب ۴۱۲۰۰۵۰۱۰۰۰۰۷ سیبا بانک ملی مرکزی یا ضمانتنامه بانکی سه ماهه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۰۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۸/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان حافظ کد پستی ۷۱۴۶۶۷۴۸۱۸ دفتر کمیسیون
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۸۹۳۲۰ -
- http://
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری امور سوختگیری هواپیمایی شیراز پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه فارس
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )