مناقصه 1- پیاده رو سازی و جدول گذاری معابر نواحی شهرداری اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۹۶۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- پیاده رو سازی و جدول گذاری معابر نواحی ۱ و ۲ خدمات شهری منطقه ۳ شهرداری با مبلغ اولیه ۱.۰۹۸.۸۹۰.۸۹۸ ریال و سپرده ۵۴.۹۴۴.۵۴۵ ریال -- ۲- پیاده رو سازی و جدول گذاری معابر نواحی ۳ و ۴ خدمات شهری منطقه ۳ شهرداری با مبلغ اولیه ۱.۰۹۸.۸۹۰.۸۹۸ ریال و سپرده ۵۴.۹۴۴.۵۴۵ ریال
شرایط : رتبه ۵ رشته ابنیه و راه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۱۰۰۴۰۹۷۶۲ نزد بانک شهر شعبه کوی ملت به نام شهرداری یا ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری و به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها یا چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۲/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : اهواز بلوار پاسداران جنب کارخانه آرد مهزیار
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۳۴۴۸۶۱۲۹ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن