مناقصه انجام امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران استخر دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۹۷
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدمات نجات غریق و آموزش شناگران استخر سرپوشیده شهید شادی فر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : هفت روز از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دبیرخانه معاونت واقع در بلوار وکیل آباد انتهای خیابان باهنر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://cft.mums.ac.ir وب سایت
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن