مناقصه حفاری، لایروبی و گسترش انواع چاه (کوه ای، کله مدیریت پسماند شهرداری قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت پسماند شهرداری قزوین

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۹۱۰۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه حفاری، لایروبی و گسترش انواع چاه (کوه ای، کله قندی و استوانه) و بارگیری و حمل خاک و لجن حاصل به جایگاه های مجاز (عمق میله چاه تا ۱۲ متر) ----- حفاری، لایروبی و گستر چاه میله ای (بدون انبار) و بارگیری و حمل اک و لجن چاه به جایگاه های مجاز ---- تخریب طوقه انواع چاه و انجام هر آنچه مقدمه و لازمه انجام آن است ، تخلیه پیماندهای حاصل از تخریب از داخل چاه و بارگیری و حمل پسماندهای مذکور به جایگاه مجاز --- حفاری چاه طوقه تا قطر ۱۱۵ سانتی متر و طوقه چینی آدم رو با قطر داخلی ۷۵ سانتی متر با مصالح (کول یا آجر ـ ماسه و سیمان و...) و تخلیه ، بارگیری و حمل خاک حاصل از حفاری مذکور به جایگاه های مجاز ---- تهیه، تامین و اجرای عملیات نصب سرچاهی به همراه شبکه فلزی آن و انجام هرآنچه مقدمه و لازمه انجام آن می باشد و بارگیری و پسماندهای ساخت و تخریب به جایگاه های مجاز --- تهیه ، تامین و نصب لوله عمود درب چاه با نمره ۲۰ ---- آبکشی چاه توسط تانکر ۵۰۰۰ لیتری و تخلیه در جایگاه های مجاز تعیین شده --- حفظ و نگهداری چاه های جاذب با انجام امور خرده کاری به صورت روزمردی ---- عملیات لوله گذاری شامل (حفاری مسیل لوله، تخلیه خاک، تامین و نصب لوله، پوشش لوله و بتن ریزی و بارگیری و حمل خاک پسماندهای حاصل از ساخت و تخریب به جایگاه های مجاز تعیین شده با برآورد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰ میلیون به صورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ لغایت ۰۹/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : قزوین خ نواب جنوبی تقاطع خ امام جنب شهرداری منطقه یک
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.qazvin.ir وب سایت
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن