مناقصه خدمات مشاوره و تامین نیروهای موردنیاز کارفرما جهت نظارت پتروشیمی شهید تندگویان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی شهید تندگویان

شماره آگهی ۲۷۱/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۹۳۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مشاوره و تامین نیروهای موردنیاز کارفرما جهت نظارت و بازرسی بر عملیات اجرایی شرکت پیمانکاری سومک( با تابعیت کشور چین واقع در پروژه بهینه سازی کارخانه pet-۲ پتروشیمی شهید تندگیوان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۸ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانمکی و یا به حساب اعلان شده
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴ پتروشیمی شهید تندگویان امور حقوقی و پیمانها
آدرس ارسال مدارک : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۴ پتروشیمی شهید تندگویان امور حقوقی و پیمانها
۰۶۱۵۲۱-۷۲۰۴۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.stpc.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن