مناقصه خرید 37 دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی و فیدر توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان کرمانشاه

شماره آگهی ۷۷-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۰۲۹۱۴۴۳
انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۹
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۳۷ دستگاه انواع تابلو توزیع عمومی و فیدر روشنایی معابر با سکوی مربوطه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب ۸۳/۳۶۱۲۲۲۱ بانک ملت شعبه میدان خواروبار به نام این شکرت با کد شناسه ۱۵۰۰۰۸۰۱۵۶۱۵۸ / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۱ میلیون ریال کرمانشاه بانک ملت خواروبار جاری ۸۴۰۰۶
تاریخ دریافت اسناد : ۰۱/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن