سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی

شماره آگهی ۰۲۱/۹۳/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۰۵۵۱۰
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارائه خدمات در مجموعه های ورزشی
شرایط : ارائه مدارک مستند تایید پایان کار یا مفاصا حساب بیمه درخصوص ارائه حداکثر دو قرارداد خدماتی جمعا حداقل به مبلغ ۱۰۵۰۰ میلیون ریال یا یک قرارداد خدماتی حداقل به مبلغ ۷ میلیارد ریال به اتمام رسیده باشد - توانایی ارائه تضمین ۱۵۰ میلیون ریال - ارائه تایید صلاحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی- پیمانکارانی که دارای دو قرارداد فعال با شرکت عملیات می باشند اسناد مناقصه به آنها تحویل داده نخواهد شد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت به شماره حساب جاری ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ بانک تجارت شعبه مرکزی ماهشهر / سپرده شركت در مناقصه ۱۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب جاری شماره ۶۷۷۸۲۱۴۷۲۸ نزد بانک ملت شعبه مرکزی یا حساب جاری شماره ۱۰۷۷۰۷۲۵۹۰ نزد بانک تحارت شعبه مرکزی درناحیه صنعتی ماهشهر به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۷ روز از زمان درج نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : امور پیمانها واقع در ناحیه صنعتی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۳۴۲۲۱۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.posc.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن