سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۱۹۶/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۰۶۱۱۲
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه خرید مقره ۷۰ و ۱۲۰ کیلو نیوتنی خطوط فوق توزیع خط عسلویه - لامرد مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۰۷/۱۱/۱۳۹۳ لغایت ۱۲/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۹:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۷۱۳۲۳۳۰۰۳۱-۹---۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱--۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : ابرار اقتصادی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن