سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری آبدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۰۶۳۰۳
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۰۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه پیاده روسازی بلوار امام با اعتبار سال جاری ۲ میلیارد با برآورد ۴,۳۳۲,۳۹۶,۳۶۸
شرایط : پایه ۵ ابنیه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۱/۱۳۹۳ لغایت ۱۳/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۱۱/۱۳۹۳ لغایت ۲۵/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : امور فنی و قراردادهای شهرداری آبدان
آدرس ارسال مدارک : امور فنی و قراردادهای شهرداری آبدانان
۰۷۷۳۵۴۵۲۰۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن