سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات موتوری شهرداری اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۶۱۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : واگذاری خدمات کلیه غرفه های واحد تعمیرات و نگهداری شماره سه سازمان
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی در وجه سازمان یا واریز به حساب سازمان به شماره ۱۵۹۱۱۸۸۵/۰۰ نزد بانک ملت شعبه اصفهان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۲-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۶
آدرس خرید اسناد : اصفهان: خیابان سروش - خیابان مصلی - کوچه شاهزاده ابراهیم - سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان - واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۴۴۵۵۱۰۶-۰۳۱۳۴۴۵۶۰۶۰ -
- http://www.isfahan.ir/khadamatmotori
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات کلیه غرفه های واحد تعمیرات و نگهداری خدمات موتوری شهرداری اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )