سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان آذربایجان شرقی

شماره آگهی ۴۴/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۷۷
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : خرید تجهیزات dlc
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰.۰۰۰ ریال شناسه واریز مستمر ۱۱۰۰۰۸۰۸۵۱۹۸ به حساب ۱۶۳۲۳۲۳۲۲۱ نزد بانک ملت شعبه تبریز / سپرده شركت در مناقصه ۱۷۲میلیون ریال واریز نقدی یا ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ نشر نوبت اول
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرک زعفرانیه ساختمان مخابرات ط سوم
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۳۳۳۹۹۳۰۷ ۳۳۳۹۹۳۹۱
- www.eatc.ir
منابع : همبستگی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات dlc مخابرات استان آذربایجان شرقی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )