سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

شماره آگهی ۱۱-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۱۰۰
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : واگذاری خدمات و پذیرایی مرکز آموزش یافت آباد و بزرگمهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۳۰/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۶/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۹ صبح
آدرس خرید اسناد : تهران - خیابان آزادی نبش خیابان بهبودی ساختمان مرکزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱-۶۴۴۹۲۶۲۶-۲۷۳۱۳۱۳۱-۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ -
- http://www.setadiran.ir
منابع : اسرار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه واگذاری خدمات و پذیرایی مرکز آموزش یافت آباد و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )