مناقصه عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی خوشکار و چاه آب و فاضلاب استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمان

کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۴۸۰۴
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات آبرسانی به مجتمع های روستایی خوشکار و چاه نارنج شهرستان فاریاب
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۲-۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۲-۰۵
آدرس خرید اسناد : اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۲ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- ايام ا... دهه فجر مبارك باد آگهی مناقصه عمومي شماره مناقصه :۱۱۹۷۸/۹۳/ح ق شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان در نظر دارد نسبت به انجام عمليات آبرسانی به مجتمع های روستايی خوشكار و چاه نارنج شهرستان فارياب را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومی يك مرحله ای به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد. از متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه ظرف مدت مشخص شده و با در دست داشتن معرفی نامه كتبی به آدرس شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان به نشانی خيابان هزار و يكشب نبش كوچه ۲۱ – اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمايند. - نوع و كيفيت : در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانكی به مبلغ ۰۰۰/۱۸۲/۳۰ ريال - مهلت دريافت اسناد : از تاريخ اولين نشر آگهی تا تاريخ ۱۹/۱۱/۹۳ - مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲/۱۲/۹۳ - زمان بازگشايی پاكات : ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۵/۱۲/۹۳ - مبلغ برآورد: ۹۰۸/۷۶۱/۸۹۳/۷ ريال توضيحات : ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به كميسيون مجاز می باشد - ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. - تبعيت از دستور العمل ايمنی الزامی است. - هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. ارتباط با شركت آبفار از طريق وب سايت : www.abfar.kr.ir اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن