مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی چاه حسن شهرستان رودبار آب و فاضلاب استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمان

کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۴۸۲۱
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه آبرسانی به مجتمع روستایی چاه حسن شهرستان رودبار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۱۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۲-۰۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۲-۰۵
آدرس خرید اسناد : اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۲ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- آب سالم زير بنای سلامتی و حيات است آگهی مناقصه عمومي شماره مناقصه :۱۱۹۷۹/۹۳/ح ق شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان در نظر دارد نسبت به انجام عمليات آبرسانی به مجتمع روستايی چاه حسن شهرستان رودبار را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد. از متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه ظرف مدت مشخص شده و با در دست داشتن معرفی نامه كتبی به آدرس شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان به نشانی خيابان هزار و يكشب نبش كوچه ۲۱ – اداره حقوقی و قراردادها مراجعه نمايند. - نوع و كيفيت : در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه معتبر بانكی به مبلغ ۰۰۰/۲۹۷/۴۲ ريال - مهلت دريافت اسناد : از تاريخ اولين نشر آگهی تا تاريخ ۱۹/۱۱/۹۳ - مهلت تحويل اسناد: تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲/۱۲/۹۳ - زمان بازگشايی پاكات : ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۵/۱۲/۹۳ - مبلغ برآورد: ۰۵۹/۲۶۲/۹۳۲/۱۱ ريال توضيحات : ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به كميسيون مجاز می باشد - ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. - تبعيت از دستور العمل ايمنی الزامی است. - هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. ارتباط مشتركين با شركت آبفار با شماره پيامك :۱۰۰۰۳۴۱۲۴۷۳۹۸۳ اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن