مناقصه 1- احداث بند سنگ و ملاتی با تضمین 18.500.000 منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

شماره آگهی ۱۵۱۵۴-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۷۰۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- احداث بند سنگ و ملاتی با تضمین ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۹۸۴.۶۹۹.۲۱۸ ریال ---۲- احداث بند های سنگی و ملاتی و لوله گذاری در بندها با تضمین ۱۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۴۰۷.۵۰۱.۵۳۶ ریال --- ۳- احداث بندهای سنگی و ملاتی با تضمین ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۳.۹۹۶.۵۹۴.۳۷۳ ریال --- ۴- عملیات سنگ و ملاتی به صورت بندهای کوتاه یک تا سه متری با تضمین ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۵.۳۰۰.۵۱۰.۰۵۹ ریال --- ۵- عملیات خاکی نیمه تراکمی پخش سیلاب با تضمین ۱۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۲.۳۵۲.۷۵۶.۹۸۴ ریال --- ۶- احداث گوراب خاکی متراکم و لوله گذاری با تضمین ۱۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال و برآورد ۱.۸۴۸.۶۳۲.۷۷۶ ریال
شرایط : رشته آب یا کشاورزی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۰۵/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۹/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : بلوار جمهوری اسلامی نرسیده به چهارراه فرهنگیان دفتر امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن