مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات خود و بیمارستان پاستور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

شماره آگهی ۱-۱۱/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۷۰۴
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات خود و بیمارستان پاستور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید رجایی سایت اداری مدیریت خدمات پشتیبانی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست
۴۴۳۴۴۶۰۱-۴۴۳۴۱۹۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.mubam.ac.ir وب سایت
منابع : نشریات استان کرمان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن