مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی واجرای گازرسانی به شهرهای گاز استان قزوین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان قزوین

شماره آگهی ۴۱-۹۳
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۴۰۹۵
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی واجرای گازرسانی به شهرهای معلم کلایه و راز میان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۲-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۲-۱۰
آدرس خرید اسناد : قزوين خ نواب شمالی مجتمع ادارات شرکت گاز قزوين ۰۲۸۳۳۳۴۲۲۴۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸۳۳۳۴۲۲۴۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۳-۰۵ ---- شركت گاز استان قزوين آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای با ارزيابی كيفی شماره مناقصه (۴۱-۹۳) ۱- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان قزوين به نشانی قزوين- خيابان نواب شمالي- مجتمع ادارات. ۲- موضوع مناقصه: تهيه تجهيزات و مصالح اختصاصی عهده پيمانكار و اجرای عمليات گازرسانی به شهرهای معلم كلايه و رازميان شامل : ۱- اجرای عمليات لوله گذاری خط تغذيه و شبكه فولادی به متراژ ۱۲۵۸۰ متر ۲- اجرای عمليات لوله گذاری پلی اتيلن به متراژ ۳۸۵۸۰ متر ۳- انجام عمليات احداث دو واحد ساختمان ايستگاه تقليل فشار (TBS) ۴ - حمل، نصب و راه اندازی مكانيكال دو مورد ايستگاه تقليل فشار (TBS) به ظرفيت ۱۰۰۰۰ متر مكعب بر ساعت ۵ - اجرای عمليات دو مورد حفاظت كاتديك ۶ - اجرای عمليات جاده سرويس۵۰۰۰ متر ۷ - ساخت و نصب ۱۸۰۰ عدد انشعاب شامل: ۱۴۰۰ عدد انشعاب طبق نقشه ۶۲۳۱-SM و ۴۰۰ عدد انشعاب طبق نقشه ۷۰۴۰-SC ۳- محل ارائه خدمات و مدت اجرای موضوع مناقصه: شهر های معلم كلايه و رازميان - به مدت ۵۰۰ روز تقويمی. ۴- مبنای برآورد : فهرست بهای نفت و گاز و معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی. ۵- استاندارد اجرای كار: مطابق مشخصات فنی، پكيج ارائه شده از سوی دستگاه مناقصه گزار و استانداردهای شركت ملی گاز ايران. ۶- نام و نشانی نماينده كارفرما: امور مهندسی و اجرای طرحهای شركت گاز استان قزوين واقع در نشانی دستگاه مناقصه گزار. ۷- شرايط مناقصه گران: الف - داشتن شخصيت حقوقي ب - داشتن گواهينامه صلاحيت پيمانكاری معتبر با رتبه چهار يا بالاتر در رشته تاسيسات و تجهيزات از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری. ج - توانايی ارائه انواع ضمانت نامه های مورد نظر كارفرما. د - داشتن ظرفيت خالی در رشته مورد نظر. ه - ارائه آخرين صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی يا اعضای جامعه حسابداران رسمی. ۸- مدارك مورد نيازجهت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: - تقاضای كتبی دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفی با ذكر موضوع و شماره مناقصه و كد كاربری پايگاه مناقصات. تذكر: جهت اخذ كد كاربری، لازم است مناقصه گران به پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی اينترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نموده و پس از ثبت نام نسبت به اخذ كد كاربری اقدام نمايند. - تصوير گواهی صلاحيت پيمانكاری معتبر. ۹- زمان و مهلت دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: از انتشار آگهی نوبت اول به مدت ۸ روز ۱۰- محل دريافت اسناد مناقصه و كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: طبقه سوم دستگاه مناقصه گزار- امور قراردادها- اتاق ۳۱۵ ۱۱- مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: حداكثر ۱۵ روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه ۱۲- محل تحويل اسناد مناقصه و كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: طبقه همكف دستگاه مناقصه گزار- دبيرخانه (اتاق۶-۱۱) ۱۳- زمان و مكان بازگشايی كاربرگهای استعلام ارزيابی كيفي: ساعت ۱۴:۳۰ - مورخ ۰۶/۱۲/۹۳ – سالن اجتماعات ۱۴- زمان و مكان بازگشايی پاكات مناقصه ( الف ، ب و ج ) : ساعت ۱۴:۳۰ - مورخ ۱۰/۱۲/۹۳- دفتر مدير عامل ۱۵- مدت اعتبار پيشنهادات: برای مدت سه ماه پس از آخرين تاريخ مهلت تسليم پيشنهادات معتبر بوده و تا سه ماه ديگر نيز قابل تمديد می باشد. ۱۶- قيمت اسناد مناقصه و نحوه واريز وجه نقد: مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ريال به حساب بانكی به شماره ۲۱۷۴۶۳۳۲۰۴۰۰۸ بانك ملی شعبه نواب شمالی قزوين به نام شركت گاز استان قزوين. (شبا ۴۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۴۶۳۳۲۰۴۰۰۸ IR). ۱۷- نوع و مبلغ تضميـن شركت در مناقصـه: بر مبنای مصوبه شماره ۴۲۹۵۶/ت/۲۸۴۹۳ مورخ ۱۱/۸/۸۲ هيأت وزيران و اصلاحيه های آن و دستورالعمل اجرايی اخذ، نگهداری، ضبط و آزاد سازی انواع تضمين شركت ملی گاز ايران به شماره گ ه / ۱۱۰ / ۱۱۳۵۷۶ مورخ ۲۲/۰۸/۸۹ و ابلاغ مصوبه هيات مديره شركت ملی گاز ايران به شماره گ ۰ / د ب ۰ / ۳۹۳ – ۱۵۷۳۳ مورخ ۲۳/۱۱/۹۰ به مبلغ ۱۴۱.۵۰۰.۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه بانكی يا واريز وجه نقد به شماره حساب ۲۱۷۴۶۳۳۲۰۴۰۰۸ بانك ملی، شعبه نواب شمالی قزوين به نام شركت گاز استان قزوين. (شبا ۴۷۰۱۷۰۰۰۰۰۰۲۱۷۴۶۳۳۲۰۴۰۰۸ IR). ۱۸- محل تامين اعتبار: ساير منابع.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن