مناقصه خرید پرکلرین آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۴۴۸۲۳
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید پرکلرین
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۱-۲۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۱-۲۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۱-۲۳
آدرس خرید اسناد : تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۱-۲۳ ---- باسمه تعالي ‹‹ آگهی مناقصه عمومی خريد - نوبت اول›› شماره ۱۵۳ سال ۹۳ شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقی در نظر دارد اقلام به مقدار و مشخصات ذيل : رديف    شماره فراخوان    نام و مشخصات کالا    تعداد يا مقدار     واحد    مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (به ريال)    محل اعتبار ۱    ۱۵۳    پرکلرين    ۵۰    تن    ۱۷۰۰۰۰۰۰۰    غيرعمراني را از طريق مناقصه عمومی خريداری نمايد . لذا از فروشندگان و توليدکنندگان واجد صلاحيت دعوت می گردد ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ درج آگهی به آدرس تبريز ـ بلوار ۲۹ بهمن ـ جنب دانشگاه تبريز ـ امور قراردادها – تلفن :۳۳۳۰۴۰۹۱-۰۴۱– فاکس: ۳۳۳۰۹۹۹۲-۰۴۱ مراجعه و ضمن واريز مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ريال برای هر مناقصه به حساب جام شماره ۷۲۲۱۱۲۴۷۳۳ بانک ملت باجه آب و فاضلاب تبريز (كد شعبه ۵/۱۳۴۲) و ارائه فيش آن به امور قراردادها ، اسناد مربوطه را متعاقباً دريافت و در تاريخ قيد شده در دعوتنامه پاكت خود را تحويل دبيرخانه شرکت نمايند. بديهی است شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار خواهد بود. هزينه آگهی از برنده مناقصه اخذ خواهد شد. سايت WWW.abfa_azarbaijan.ir     شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان شرقي تاريخ های مهلت ارسال پيشنهاد و تاريخ اعتبار پيشنهاد و تاريخ بازگشايی پاکات صحيح نمی باشد
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن