مناقصه واگذاری بخشی از انتظامات شهرداری و سازمانهای تابعه شهرداری ساوه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری ساوه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۸۲۹۲
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری بخشی از انتظامات شهرداری و سازمانهای تابعه با برآورد ۱۰,۸۲۹,۴۵۷,۳۲۴
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۴۱.۴۷۲.۸۶۷ ریال واریز به حساب شماره ۱۶۰۸۹۶۸۵/۳۹ نزد بانک ملت شعبه مرکزی ساوه و یا ضمانتنامه
تاریخ دریافت اسناد : تا ۱۲ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : شهرداری ساوه
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شهرداری
۰۸۶-۴۲۲۲۲۸۲۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن