مناقصه خرید کارتهای rtg پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۴۱/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۸۴۳۸
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کارتهای rtg
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶۲ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۱/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکات الف ۳۱/۰۱/۱۳۹۴ ارزیابی کیفی ۳۱/۰۱/۱۳۹۴ پاکات ج ۲۱/۰۲/۱۳۹۴
آدرس خرید اسناد : بخش چوار صندوق پستی ۱۴۴-۶۹۳۶۱ کد پستی ۶۹۳۷۱۸۱۱۱۱
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱۳۲۹۱۲۰۷۶/۲۰۷۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
منابع : تفاهم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن