مناقصه خرید 5 دستگاه سکسیونر و 7 دستگاه سکشانالیزر توزیع نیروی برق استان یزد
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۱۵۵/۶۰۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۱۱۸۱۴۳۲
انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۵ دستگاه سکسیونر و ۷ دستگاه سکشانالیزر
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۲.۳۰۰.۰۰۰ ریال یزد بانک صادرات ایران مارکار کد ۱۹۷۲ جاری ۰۱۰۱۸۲۲۹۱۶۰۰۶
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴/۱۱/۱۳۹۳ لغایت ۲۶/۱۱/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۹/۱۲/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن