سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان

شماره آگهی ۱۰۴۶۰ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۰۳۷۵۳
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۳
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه مدرسه ۴ کلاسه ده برابر کوهنانی کوهدشت با برآورد ۳.۰۸۶.۹۴۶.۸۶۷ ریال و تضمین ۱۶ میلیون ریال ---- مدرسه ۱ کلاسه ویژه عشایری سنگ سفید الگودرز با برآورد ۱.۵۵۵.۹۶۲.۷۴۱ ریال و تضمنی ۱۲ میلیون ریال ---- مدرسه ۱ کلاسه ی بنیاد برکت تخت چان ۳ پل دختر با برآورد ۱.۲۹۹.۰۸۹.۲۳۳ ریال و تضمین ۱۱ میلیون ریال ---- مدرسه ۲ کلاسه عشایری ویژه با نمازخانه سندرکان دورود با برآورد ۱.۸۳۲.۳۵۷.۰۹۸ ریال و تضمین ۱۲ میلیون ریال ---- مدرسه ۲ کلاسه عشایری ویژه با نمازخانه آب باریک علیا الیگودرز با برآورد ۱.۸۳۲.۳۵۷.۰۹۸ ریال و تضمن ۱۲ میلیون ریال ---- مدرسه ۲ کلاسه عشایری ویژه نصرت آباد ازنا با برآورد ۱.۸۷۳.۴۹۰.۰۸۷ ریال و تضمین ۱۳ میلیون ریال ---- مدرسه ۲ کلاسه عشایری ویژه تنگ فنی پل دختر با برآورد ۲.۰۱۴.۳۸۴.۳۵۲ ریال و تضمین ۱۳ میلیون ریال ---- مدرسه ۲ کلاسه عشایری ویژه گریران الشتر با برآورد ۱.۷۸۷.۹۳۵.۵۴۴ ریال و تضمین ۱۲ میلیون ریال ---- مدرسه ۲ کلاسه عشایری ویژه اسلام آباد ورزگو کوهنانی با برآورد ۱.۸۵۸.۵۷۳.۴۴۹ ریال و تضمین ۱۳ میلیون ریال ---- احداث مدرسه۱ کلاسه ویژه عشایری چرباس الیگودرز با برُآورد ۱.۴۳۵.۷۲۱.۷۹۸ ریال و تضمین ۱۲ میلیون ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمینی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : خرم آباد میدان ۲۲ بهمن انتهای خیابان ولیعصر اداره کل نوسازی مدارس استان لرستان اتاق
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶۳۳۲۰۴۷۰۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان لرستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن