مناقصه احیاء و مرمت قنوات ازنا ـ 3 با برآورد جهاد کشاورزی استان لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان لرستان

شماره آگهی ۲۲/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۰۵۲۲۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه احیاء و مرمت قنوات ازنا ـ ۳ با برآورد اولیه ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۶ میلیون ریال---- احیاء و مرمت قنوات ازنا ـ ۴ با برآورد ۲.۲۶۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۵ میلیون ریال ---- احیاء و مرمت قنوات الیگودرز ۱ با برآورد ۱.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۰ میلیون ریال ---- احیاء و مرمت قنوات با برآورد ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۳۲ میلیون ریال ---- کانال آببر کوگان با براورد ۴.۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۵ میلیون ریال ---- کانال آببر چشمک با برآورد ۱.۲۵۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵ میلیون ریال ---- کانال آببر ریخان با بآورد ۳.۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴۴ میلیون ریال ---- کانال آببر گرجی با برآورد ۱.۳۰۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۶ میلیون ریال
شرایط : رتبه ۵ آب
تاریخ دریافت اسناد : ۰۴/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۱۲/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : اداره امور قراردادها و پيمانهای جهاد کشاورزی استان لرستان واقع در خرم آباد ـ خ انقلاب ـ سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان و یا به سایت ملی مناقصات
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۶۳۳۲۰۷۳۲۵ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن