سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمان

کد آریاتندر : ۹۳۱۲۰۵۴۹۰۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات آبرسانی به مجتمع روستایی نارپ شهرستان بردسیر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۲-۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۲-۲۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۲-۲۳
آدرس خرید اسناد : اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۲-۲۰ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- آب سالم زير بنای سلامتی و حيات است آگهی مناقصه عمومي شماره مناقصه : ۱۲۰۰۲/۹۳/ح ق شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان در نظر دارد ، نسبت به انجام عمليات آبرسانی به مجتمع روستايی نارپ شهرستان بردسير را با مشخصات فنی موجود در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد. از متقاضيان دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه ظرف مدت مشخص شده و با در دست داشتن معرفی نامه كتبی به آدرس شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان به نشانی خيابان هزار و يكشب نبش كوچه ۲۱- اداره حقوقی و قرارها مراجعه نمايند - نوع و كيفيت : در اسناد مناقصه ذكر گرديده است. - تضمين شركت در مناقصه : ضمانتنامه بانكی به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۳۶ ريال - مهلت دريافت اسناد : از تاريخ اولين نشر آگهی تا تاريخ ۹/۱۲/۹۳ - مهلت تحويل اسناد : تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۱۲/۹۳ - زمان بازگشايی پاكات : ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۲۳/۱۲/۹۳ - مبلغ برآورد: ۹۹۸/۶۴۱/۸۸۱/۹ ريال توضيحات : ورود پيشنهاد دهندگان با معرفی نامه به كميسيون مجاز می باشد. - ساير موارد در اسناد مناقصه درج گرديده است. - تبعيت از دستورالعمل ايمنی الزامی است. - سايت شركت به آدرس abfar.ir سامانه پيام كوتاه به شماره ۱۰۰۰۳۴۱۲۴۷۳۹۸۳ آماده دريافت نظرات، پيشنهادات و شكايات مشتركين ميباشد. اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضلاب روستايی استان كرمان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن