مناقصه اصلاح خط انتقال آب ایستگاه پمپاژآبباریک شهرصحنه آب و فاضلاب استان کرمانشاه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۳۱۲۰۵۴۰۹۱
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۰۵
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاح خط انتقال آب ایستگاه پمپاژآبباریک شهرصحنه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۲-۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۱۲-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۱۲-۲۰
آدرس خرید اسناد : دفترامورقراردادهای شركت آب وفاضلاب استان كرمانشاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۱۲-۱۹ ---- ((آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای)) شماره ۱۵۳/م/۹۳ شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه در نظر دارد عمليات اجرايی مشروحه زير را از طريق مناقصه عمومی يك مرحله ای به پيمانكاران واجدشرائط واگذار نمايد، مدارک مورد نياز: - نامه اعلام آمادگي - آخرين آگهی تغييرات- آگهی روزنامه رسمی - اساسنامه شرکت - ارائه اطلاعات درمورد انجام کارهای مشابه - ارائه تائيديه يا رضايت نامه از شرکتهای طرف قرارداد - اخذ گواهی صلاحيت ايمنی ازاداره تعاون ؛كارورفاه اجتماعی الزامی می باشد. - ارائه تائيديه آخرين رتبه بندی معاونت برنامه ريزی ونظارت راهبردی رياست جمهور به همراه تائيد ثبت نام سامانه ساجار ) ( SAJARويانامه تائيدثبت نام ازدفترفنی استانداری استان كرمانشاه - داشتن تجربه و دانش لازم در انجام كارهای مشابه - رشته ورتبه موردنياز :آب پايه۵ -به استناد نامه شماره ۳۵۳۱۸/۴۱/۷۱ مورخه ۲۳/۵/۹۳ مديركل محترم استانداری فقط پيمانكاران بومی مجازبه شركت دراين مناقصه می باشند . از متقاضيانی که توانايی احراز شرايط بالا را دارند و قادر به ارائه مدارک مورد نياز می باشند دعوت می گردد حداکثر ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم، جهت اخذ اسنادمناقصه با ارائه درخواست ومعرفی نامه كتبی به نشانی : کرمانشاه – بلوار شهيد مصطفی امامی – نرسيده به چهارراه گلستان - شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه – دفترقراردادها تلفن : ۸۲۵۴۹۳۰ ۳-۰۸۳ مراجعه نمايند. ضمنا متقاضيان می توانند متن آگهی را پس از چاپ نوبت دوم در روزنامه در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به نشانی : www.abfaksh.ir يا http:/iets.mporg.ir ملاحظه نمايند رديف    مشخصات پروژه     محل اعتبا ر    محل اجراء    مدت (ماه)    مبلغ برآورد (ريال ) ۱    اصلاح خط انتقال آب ايستگاه پمپاژآبباريک    طرح    صحنه    دو (دو)    ۰۰۲ /۲۱۳/۷۱۳ شركت آب و فاضلاب استان كرمانشاه
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن