سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان قم

شماره آگهی ۲۴/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۱۲۱۲۰
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه حفر چاه عمیق روستای قمرود با برآورد ۱,۴۱۷,۵۷۷,۳۳۰
شرایط : رشته کاوشهای زمینی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۶.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۵۲۱۳۵۰۵۰۰۶ بانک ملی مرکزی به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم / سپرده شركت در مناقصه ۱۵ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۲-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : بلوار ۱۵ خرداد ـ ۲۰ متری شهید تقوی ـ اداره امور حقوقی و قراردادهای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم
آدرس ارسال مدارک : قم ـ بلوار ۱۵ خرداد ۲۰ متری شهید تقوی شرکت آب و فاضلاب استان قم
۰۲۵۳۷۷۸۰۱۷۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abfar-Qom.ir وب سایت
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن