سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۴۷-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۱۲۱۲۱
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کابل خودنگهدار در ۳ ردیف با برآورد ۱۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار رایل به حساب جاری سپهر ۲۱۹۵۱۲۲۶۰۳۰۰۰ بانک صادرات شعبه برق زاهدان / سپرده شركت در مناقصه ۶۵۰ میلیون ریال به حساب جاری ۱۰۳۴۰۳۸۱۵۰۰۲ بانک صادرات شعبه برق زاهدان به نام سایر درآمدها شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۶/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : خ دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت به نشانی زاهدان خ دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹ شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱۳۱۱۳۷۰۱۲-۳۱۱۳۷۱۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://tender.tavani.org.ir وب سایت
منابع : جهان اقتصاد - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن