سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان تهران

کد آریاتندر : ۹۳۱۲۱۲۳۰۴۲
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه لوله گذاری شبکه داخلی و نصب انشعاب آب آشامیدنی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۱۲-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۴-۰۱-۰۸
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۴-۰۱-۱۸
آدرس خرید اسناد : نوبت اول آگهی مناقصه عمومی ( بصورت دو مرحله ای ) ( ۳۳/۹۳ -۳۲/۹۳ - ۳۱/۹۳ – ۳۰/۹۳ – ۲۹/۹۳ – ۲۸/ ۹۳ – ۲۷/۹۳ – ۲۶/۹۳ – ۲۵/۹۳ – ۲۴/۹۳ ) شركت آب و فاضلاب روستايی استان تهران(شركت دولتی) در نظر دارد نسبت به انجام مناقصات ذيل از طريق مناقصه عمومی و بصورت دو مرحله ای از محل اعتبارات عمرانی، طبق مشخصات فنی ارائه شده در اسناد و با در نظر گرفتن شرايط ذيل اقدام نمايد. ۱- لوله گذاری شبکه داخلی و نصب انشعاب آب آشاميدنی روستاهای ايرين، گلدسته و علی آباد طپانچه ( اسلامشهر ) با قيمت پايه ۰۸۴/۷۴۱/۱۷۰/۲ ريال و سپرده شركت در مناقصه ۲۲۳/۰۱۲/۱۳ ريال ۲- لوله گذاری خط انتقال آب آشاميدنی روستای آلارد چهاردانگه ( رباط کريم ) با قيمت پايه ۹۸۰/۵۴۷/۱۹۶/۱ ريال و سپرده شركت در مناقصه ۶۸۱/۱۲۸/۱۰ ريال ۳- لوله گذاری شبکه داخلی و نصب انشعاب آب آشاميدنی روستای قره ترپاق ( اشتهارد ) با قيمت پايه ۷۵۱/۸۲۴/۴۲۱/۲ ريال و سپرده شركت در مناقصه ۴۷۴/۷۶۵/۱۳ ريال ۴- لوله گذاری شبکه داخلی و نصب انشعاب و احداث منبع بتنی ۳۰۰ مترمکعبی آب آشاميدنی روستای حمامک ( پاکدشت ) با قيمت پايه ۲۷۸/۷۴۱/۱۵۶/۲ ريال و سپرده شركت در مناقصه ۲۲۴/۹۷۰/۱۲ ريال ۵- تأمين آب آشاميدنی روستای انجم آباد ( رباط کريم ) باقيمت پايه ۹۶۹/۸۷۰/۳۳۰/۱ ريال و سپرده شرکت در مناقصه ۶۱۳/۴۹۲/۱۰ ريال ۶- تجهيز چاه، فنس کشی و احداث ايستگاه پمپاژ آب آشاميدنی روستای فشند ( ساوجبلاغ ) با قيمت پايه ۴۷۴/۹۲۸/۲۹۶/۱ ريال و سپرده شرکت در مناقصه ۷۸۵/۳۹۰/۱۰ ريال ۷- لوله گذاری خط انتقال آب آشاميدنی روستای وشته ( طالقان ) با قيمت پايه ۱۵۵/۸۴۲/۶۲۳/۱ ريال و سپرده شركت در مناقصه ۵۲۶/۳۷۱/۱۱ ريال ۸- لوله گذاری خط انتقال آب آشاميدنی روستای گليرد ( طالقان ) با قيمت پايه ۵۶۱/۰۶۴/۴۳۸/۲ريال و سپرده شركت در مناقصه ۱۹۴/۸۱۴/۱۳ ريال ۹- لوله گذاری شبکه داخلی و نصب انشعاب آب آشاميدنی روستاهای محمدآباد، انبارتپه، ابراهيم بيگی، دنگيزک و قاسم آباد کوچک ( نظرآباد ) با قيمت پايه ۷۶۶/۰۰۸/۴۴۴/۳ ريال و سپرده شركت در مناقصه ۰۲۶/۸۳۲/۱۶ ريال ۱۰- لوله گذاری خط انتقال و تجهيز چاه آب آشاميدنی روستاهای سيبستان و شورقلعه ( ساوجبلاغ ) با قيمت پايه ۵۰۵/۰۶۲/۳۲۶/۲ ريال و سپرده شركت در مناقصه ۱۸۷/۴۷۸/۱۳ ريال - کليه شرکت کنندگان در مناقصات بايستی بموجب مواد ۲ و ۳ آئين نامه ايمنی امور پيمانکاری مصوب ۵/۳/۱۳۸۹ شورايعالی حفاظت فنی، صلاحيت انجام کار خود را از نظر ايمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخذ نمايند که جهت تسريع در اين امر ارائه حداقل گواهينامه کانون انجمن های مسئولين ايمنی و بهداشت کار استان مربوطه مبنی بر ثبت نام اوليه الزامی می باشد. بديهی است در غير اينصورت پاکات مالی توسط شرکت آب و فاضلاب روستايی استان تهران مورد ارزيابی واقع نشده و ابطال ميگردد. - پيمانکاران ثبت اطلاعات شده در پايگاه ملی مناقصات ( www.mporg.ir ) كه دارای گواهينامه احراز صلاحيت از سوی سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور در پايه ۵ رشته آب مجاز به شركت در مناقصات ميباشنـد. - كليه پيشنهادات مشروط، مبهم و يا غير قابل قبول از لحاظ فنی و همچنين پيشنهاداتی كه شرايط مناقصه در آنها رعايت نشده باشد مردود خواهد بود. - لازم بذكراينکه بعلت دو مرحله ای بودن مناقصات، ارسال مدارك شركت كنندگان شامل: سوابق كاری مرتبط با موضوع مناقصه به همراه رضايتمندی كتبي- ليست تجهيزات، ماشين آلات و مدارك تحصيلی در زمان عودت اسناد مناقصه درون پاكت فنی ( ب ) جهت ارزيابی كميته فنی و بازرگانی الزامی می باشد و از تأييد شدگان بصورت كتبی قبل از بازگشايی مالی ( پاکت ج ) دعوت بعمل می آيد. - پيمانكاران واجد شرايط تا تاريـخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ جــهت دريافـت اسنـاد مناقصـه در ساعـت اداری با در دسـت داشتـن معرفی نامه و اصل فيش بانكی خريد اسناد به آدرس: تهران- خيابان فلسطين حد فاصل بزرگمهر و انقلاب پلاك ۳۲۳ دبيرخانه شرکت مراجعه نمايند. - مهلت بررسی و ارائه قيمت پيشنهادی ساعت ۱۴ مورخ شنبه ۸/۱/۱۳۹۴ می باشد. - زمان بازگشايی پاكتهای مالی ساعت ۹ صبح مورخ شنبه ۱۸/۱/۱۳۹۴ آغاز و حضور نمايندة تأييد شدگان در مناقصات با ارائه معرفی نامه بلامانع می باشد. - هزينه درج آگهی در دو نوبت چاپ بعهده برندگان مناقصات می باشد. - سپرده شركت در مناقصه بصورت ضمانتنامه يا فيش بانكی می باشد. - هزينه فروش اسناد مناقصه مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ريال ( سيصد هزار ريال ) بابت هر مناقصه بحساب سيبا بانك ملی به شماره ۲۱۷۵۲۱۱۲۱۷۰۰۰ بصورت فيش بانكی بوده و ارائه اصل آن جهت دريافت اسناد الزامی می باشد. كميسيون معاملات شركت آب و فاضلاب روستايی استان تهران
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۴-۰۲-۰۷ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن