سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری تاکستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۱۲۵۵۶
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
برگزاری : استان قزوین
 
شرح آگهی : مناقصه پروژه حفظ و نگهداری فضاهای سبز و کاشت گل و گیاه مجموعه های اول تا پنجم با برآورد ۷,۷۳۹,۹۶۸,۰۷۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵ درصد برآورد اولیه هر مجموعه به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب شماره ۸۰۰۹۰۱۰۶۰۵۹۴۵ به نام شهرداری تاکستان نزد بانک ملی شعبه مرکزی تاکستان
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۹/۱۲/۱۳۹۳ لغایت ۲۶/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۶/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸/۰۱/۱۳۹۴ ساعت ۱۳/۳۰
آدرس خرید اسناد : واحد قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۸-۳۵۲۳۰۷۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان قزوین
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن