سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری زرین آباد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۱۲۵۳۰
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و پخش آسفالت معابر شهر زرین آباد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۶۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز
تاریخ ارسال مدارک : از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ۱۲ روز
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرستان ایجرود - شهر زرین آباد - خیابان امام شهرداری زرین آباد
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴-۳۶۷۲۲۳۰۱-۳۶۷۲۲۳۰۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن