سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی منطقه بوشهر

شماره آگهی ۱۹ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۱۶۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و تاکسی سرویس استیجاری با برآورد ۳,۲۵۶,۳۵۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۴۱۲۰۰۵۱۲۴۰۰۰۷ به شناسه ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۱۴ قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی بنام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوشهر و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : دو هفته از تاریخ انتشار آخرین آگهی روزنامه
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : پاکت های ارزیابی ۰۹/۰۱/۱۳۹۴ یساعت ۸:۳۰ و ۱۹/۰۱/۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : بوشهر ـ خ انقلاب خ آهنگران دبیرخانه ستاد منطقه بوشهر
۰۷۷۲۳۳۳۴۰۶۴۰ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : آفتاب
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن