سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی اروند

شماره آگهی ۰۲۳/۹۳/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۲۳۲۹۱
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ساخت مخازن و سکوی بارگیری HCL مجتمع پتروشیمی اروند
شرایط : ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاوری مصدر اساسنامه، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تصمیمات/ تغییرات شرکت تاکنون مندرج در روزنامه رسمی ـ کد اقتصادی و شناسه ملی ـ ارائه مدارک مستند مفاصا حساب بیمه در خصوص ارائه حداقل یک و یا حداکثر ۳ قرارداد با موضوع مشابه مندرج در بند ۲ جمعا به مبلغ ۱.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که در ۵ سال گذشته به اتمام رسیده باشد ـ ارائه تایید صلاحیت معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ـ داشتن توانایی مالی و ارائه تضمین شرکت در مناقصه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱۱۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه به حساب جاری به شماره ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند
تاریخ دریافت اسناد : ۱۶/۰۱/۱۳۹۴ لغایت ۲۳/۰۱/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرستان بندر امام خمینی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت ۳ و یا تهران ـ میدان هفت تیر ابتدای کریم خان زند ساختمان شرکت ملی صنایع پتروشیمی جنب بانک تجارت ط سوم ـ دفتر شرکت پتروشیمی اروند امور حقوقی
آدرس ارسال مدارک : امور حقوقی و پیمانها واقع در ساختمان مرکزی مجتمع پتروشیمی اروند و یا تهران ـ شرکت مندرج در این بند
۰۲۱۸۸۳۰۰۰۹۹-۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۰-۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.arvandpvc.ir وب سایت
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن