آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه مخابرات استان اردبیل

مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 15289 شماره ...

نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 15289 شماره ای ارس پارس آباد با روستاهای اقماری و توزیع قبوض تلفن و اخطار مشترکین و دایری و نگهداری تلفنهای همگانی در محدوده مرکز مربوطه

شماره آگهی : 52/93

تاریخ انتشار در وب سایت : 1393/12/23

مهلت خرید اسناد : پس از چاپ آگهی نوبت دوم به مدت 7 روز

مبلغ خرید اسناد : 30.000 ریال واریز به حساب شماره 1660260232 با کد شناسه 1000080119120 نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل و یا مبلغ 10.000 ریال به حساب فوق جهت خرید اینترنتی

میزان سپرده : 65.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی و یا ورایز نقدی به حساب شماره 1660460452 با کد شناسه 1000080288173 نزد بانک ملت شعبه مرکزی اردبیل

استان برگزاری : اردبیل

آدرس ارسال مدارک : اردبیل - خیابان جمهوری اسلامی میدان مخابرات، ساختمان شرکت مخابرات استان طبقه همکف دبیرخانه

تلفن : 045-33363218

فکس : 045-33363555

سایت اینترنتی : http://www.ardabil-tci.ir

رسانه منتشر کننده : مناقصه و مزایده

كد آرياتندر : 931223236

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوایی مرکز 15289