سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی استعلام پتروشیمی اروند

شماره آگهی ۰۲۱/۹۳/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۱۲۲۳۲۹۲
انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : استعلام طراحی خرید تامین و راه اندازی آنلاین بر روی خروجی های پساب ها و دودکش های پایش آنلاین هوا و پساب مجتمع پتروشیمی اروند
شرایط : ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدف اساسنامه ، آگهی تاسیس و کلیه آگهی های تصمیمات، تغییرات شرکت تاکنون مندرج در روزنامه رسمی، کد اقتصادی و شناسه ملی - ارائه مدارک مستند مفاصاحساب بیمه درخصوص ارائه حداقل یک یا حداکثر ۳ قرارداد با موضوع مشابه مندرج در بند یک جمعا به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال که در ۵ سال گذشته به اتمام رسیده باشد - ارائه تایید صلاحیت معتبر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی - داشتن توانایی مالی و ارائه تضمین شرکت در مناقصه
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۰۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی یا واریز به حساب جاری شماره ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ نزد بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ لغایت ۲۷/۱۲/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی سایت ۳ امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۰-۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.arvandpvc.ir وب سایت
منابع : جام جم - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن